คุณหลู่ ยู่หวิน

คณะกรรมการบริหาร: 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสาย
ฝ่ายขายต่างประเทศและในประเทศ: 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสาย