ติดต่อเรา

ที่อยู่บริษัท:

238/1 ถ.รัชดาภิเษก
ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์: +66 (0) 2274 0471-7
แฟกซ์: +66 (0) 2274 0231,+66 (0) 2274 0531
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107539000251

ติดต่อทั่วไป:

โทรศัพท์: +66 (0) 2274 0471-7
อีเมล: thr@thaihua.com

ติดต่อเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการตลาด:

โทรศัพท์: +66 (0) 2274 0471-7 ต่อ 741
อีเมล: marketing@thaihua.com