ยางแผ่นคอมปาวด์

รายละเอียด: 

ยางแผ่นรมควันคอมปาวด์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขความบริสุทธิ์และความยืดหยุ่นของยาง  โดยแบ่งออกเป็น 5 เกรด ตั้งแต่ RSS 1 ถึง RSS 5 ความแตกต่างของยางแผ่นแต่ละเกรดได้มาจากคุณสมบัติของน้ำยางที่นำมาผลิตเป็นยางแผ่นดิบ ยางแผ่นได้ผ่านการคัดสรรและรมควันแปรรูปภายใต้เงื่อนไขเวลาและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการรับรองว่ายางแผ่นรมควันที่ได้ออกมาจะมีมาตรฐานที่ดีและไม่มีข้อบกพร่อง 

การแบ่งเกรดยางแผ่น หลักๆ จะใช้การจำแนกด้วยสายตาจึงอาจมีความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์อาจมีมาตรฐานที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่วางเอาไว้บ้าง  ดังนั้น ไทยฮั้วฯ จึงให้ความสำคัญอย่างมากต่อการจัดฝึกอบรมพนักงานที่ทำหน้าที่คัดเกรดของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการการันตีว่ามาตรฐานยางแผ่นที่ผลิตโดยโรงงานของเรามีมาตรฐานอันเดียวกัน
 

คุณภาพ: 

RSS 1, RSS 2, RSS 3, RSS 4, RSS 5

บรรจุภัณฑ์: 

ปริมาณ 30 ก.ก. 33.33 ก.ก. 35 ก.ก. บรรจุในถุงโพลีเอตเทอร์ลีนบนพาลเล็ตไม้ /ลูสเบลล์ หรือ 60 ก.ก. 90 ก.ก. 111.11 ก.ก. ห่อและทาเคลือบด้วยแป้งทำเป็นยางลูกขุน