สาขา ฉลุง (CL)

รายละเอียด: 

โรงงานแห่งนี้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ปีค.ศ.2002 และยังคงมีการบริหารจัดการที่เข้มงวดเพื่อรักษามาตรฐานที่ได้รับการรับรองไว้อย่างต่อเนื่อง

โรงงานไทยฮั้ว สาขาฉลุง อยู่ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่เป็นระยะทางประมาณ 60 ก.ม.

3,334 tons/month
40,000 tons/year
ผู้ดูแล: 
ที่อยู่: 

Thai Hua Rubber PCL. Chalung Branch (CL) 130 ม.1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 91140 โทร. 0 7439 8178-182 แฟกซ์. 0 7439 8182

อีเมล: 
แผนที่: