สาขาบึงกาฬ (NK)

รายละเอียด: 

บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขา บึงกาฬ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2006 มีพนักงานและคนงานรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 150 คน ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ในปี ค.ศ.2009 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

4,167 tons/month
50,000 tons/year
5,610 tons/month
67,320 tons/year
ผู้ดูแล: 
ที่อยู่: 

บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขา บึงกาฬ (NK) 195 ม.5 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

โทร: 
0 4290 7284
แฟกซ์: 
0 4290 7285
อีเมล: 
แผนที่: