ผู้จัดการโรงงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายศูนย์การบริหารการผลิต
ผู้จัดการโรงงานสาขาศังฤกษ์ (RZ)
รองผู้จัดการโรงงานสาขาสะเดา (HD)
ผู้จัดการโรงงานสาขากระบี่น้ำยาง (KL)
ผู้จัดการโรงงานสาขาบึงกาฬ (NK)
ผู้จัดการโรงงานสาขาอุดรธานี ยางแท่ง(US)
ผู้จัดการโรงงานสาขาสกลนคร (SK)
ผู้จัดการโรงงานสาขาบุรีรัมย์(ฺBR)
รัักษาการผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี (ST)
ผู้จัดการโรงงานสาขาพิษณุโลก (PL)
กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยแมคเอสทีอาร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กลุ่มยางแท่ง) ผู้จัดการโรงงานสาขากระบี่ยางแท่ง (KS)
ผู้จัดการโรงงานสาขาตรัง (TR)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(กลุ่มน้ำยาง) / ผู้จัดการโรงงานสาขาบางกล่ำ(BK)
ผู้จัดการโรงงานสาขาฉลุง (CL)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(กลุ่มยางแผ่น) / ผู้จัดการโรงงานสาขากระบี่ยางแผ่น(KR) / ผู้จัดการโรงงานสาขาเมืองระยอง(RX)