ผู้จัดการโรงงาน

ผู้อำนวยการสายโรงงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กลุ่มยางแผ่น) / ผู้จัดการโรงงานสาขากระบี่ยางแผ่น (KR)
ผู้จัดการโรงงานสาขาเมืองระยอง (RX)
ผู้จัดการโรงงานสาขาบุรีรัมย์ (BR)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กลุ่มน้ำยาง) / ผู้จัดการโรงงานสาขาบางกล่ำ (BK)
ผู้จัดการโรงงานสาขาสกลนคร ยางแผ่น (SK)
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี (ST)
ผู้จัดการโรงงานสาขาศังฤกษ์ (RZ)
ผู้จัดการโรงงานสาขาสะเดา (HD)
ผู้จัดการสาขาอุดรธานี ยางแท่ง (US) & ยางแผ่น (UD)
รองผู้จัดการโรงงานสาขาพิษณุโลก (PL)
ผู้จัดการโรงงานสาขากระบี่น้ำยาง (KL)
ผู้จัดการโรงงานสาขาระยอง-แกลง (RL)
กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยแมคเอสทีอาร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กลุ่มยางแท่ง) ผู้จัดการโรงงานสาขากระบี่ยางแท่ง (KS)
รองผู้จัดการโรงงานสาขาตรัง (TR)