สาขา กระบี่ (KBR)

รายละเอียด: 

ด้วยพนักงานกว่า 293 คนที่ทำงานในโรงงานแห่งนี้ เพื่อผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและยังคงรักษาการได้รับการรับรองระบบคุณภาพของระบบการผลิต ตั้งแต่ปี คศ.2005 โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุดแห่งหนึ่งในกลุ่มโรงงานของไทยฮั้วเอง โดยได้กำหนดให้มีสายผลิต คือ น้ำยางข้น และ ยางแผ่น

4,409 tons/month
52,908 tons/year
840 tons/month
10,080 tons/year
1,800 tons/month
21,600 tons/year
Skim Block
128 tons/month
1,536 tons/year
ผู้ดูแล: 
ที่อยู่: 

Thai Hua Rubber PCL. Krabi Branch 338 Moo 1, Phetkasem Road, Khao khram, Krabi 81000, Thailand.

อีเมล: 
แผนที่: