News & Media: CSR

Update date:
11/10/2017
บมจ.ไทยฮั้วฯ สาขาสุราษฎร์ธานีพัฒนาพื้นที่และทำความสะอาด สำนักสงฆ์ช่องขี้เหล็ก ม.5 ต.สินเจริญ อ.พระแสง เนื่องใน งานทำบุญเทศกาลวันสารทเดือนสิบ
Update date:
11/10/2017
วันที่ 14 กันยายน 2560 สาขาสกลนคร โดยคุณศิณาภรณ์ แก้วประสม (ผู้จัดการโรงงาน สาขาสกลนคร) ได้ร่วมสนับสนุนประเพณีทอดเทียน ณ วัดตาดทอง (บ้านโนนสวรรค์)  
Update date:
11/10/2017
บมจ.ไทยฮั้วฯ สาขาสุราษฎร์ธานี มอบชุดกีฬาฟุตบอลแก่ สถานีตำรวจภูธรพระแสง เนื่องในการแข่งขันงานกีฬาวันตำรวจ ประจำปี 2560
Update date:
11/10/2017
  วันที่ 16 กันยายน 2560 นายมงคลเดช ชาตานันท์ (หัวหน้าแผนกบุคคล) เข้าร่วมประชุมด้านความปลอดภัย จป.ภาคอีสานตอนบน ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และร่วมกิจกรรม “พลเมืองดี วินัยเด่น” ตามแนวคิด STAR...
Update date:
11/10/2017
วันที่ 26 กันยายน 2560 บมจ.ไทยฮั้วฯ สาขาอุดรธานี ตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด
Update date:
11/10/2017
บมจ.ไทยฮั้วฯ สาขาบึงกาฬร่วมสนับสนุนประเพณีแข่งเรือยาวบ้านหนองจันทร์ ในวันที่ 16 กันยายน 2560
Update date:
11/10/2017
วันที่ 26 กันยายน 2560 บมจ.ไทยฮั้วฯ สาขาอุดรธานี ตัวแทนบริษัทเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด
Update date:
11/10/2017
บมจ.ไทยฮั้วฯ สาขากระบี่ 2-น้ำยาง สนับสนุนน้ำยางและขี้แป้งให้กับโรงเรียนวิทยาประชาคม จังหวัดกระบี่ เพื่อนำไปทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ เป็นกระถางเพาะ ในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง...
Update date:
11/10/2017
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาคลองแงะ สะเดา โดย คุณหวมหวล ไพยริทธ์ พนักงานบัญชี และตัวแทนพนักงานบริษัท เป็นตัวแทนร่วมบริจาคพันธุ์ปลาน้ำจืดและมอบของที่ระลึก...
Update date:
10/08/2014
  พนักงานโรงงานสาขาบุรีรัมย์ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายแม่ของแผ่นดิน ซึ่งจัดโดย เทศบาลตำบลบึงเจริญ เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
Update date:
08/08/2014
นายสมใจ  ศรีทนนท์  เป็นตัวแทนพนักงานโรงงานสาขากระบี่(ยางแผ่น) เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
Update date:
31/07/2014
คุณสมใจ  ศรีทนนท์  และพนักงานโรงงานสาขากระบี่(ยางแผ่น) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ช่วยกันก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัย...
Update date:
22/07/2014
            คุณสุราณี แซ่ฮ้ำ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยสกิมและพนักงานโรงงานสาขากระบี่(น้ำยาง) ช่วยกันจัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง...
Update date:
16/07/2014
  คุณภักดิ์ชนก นามวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบุคคล ตัวแทนพนักงานโรงงานสาขากระบี่(น้ำยาง) เข้าร่วมอบรม...
Update date:
15/07/2014
            คุณมนตรี ขาวขำ หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ ตัวแทนโรงงานสาขากระบี่(น้ำยาง) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดกระบี่...
Update date:
10/02/2014
บมจ.ไทยฮั้วยางพารา สาขากระบี่ (ยางแผ่นและยางคอมปาวด์) โดย คุณสวัสดิ์ พลวัฒนกุล ได้เข้ามอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม...
Update date:
06/02/2014
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาคลองแงะ สะเดา ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม วันเด็ก ปี 2557 ณ ศาลเจ้าแป๊ะกงคลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา โดยทางบริษัทฯ ได้มีการ แจกอาหารและเล่นเกมส์...