สาขา อุดรธานี (UD)

รายละเอียด: 

จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดทางภาคอีสานของประเทศไทย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทางประมาณ 580 ก.ม.  มีสัมพันธ์อันดีและมีวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างประเทศลาวกับไทย เป็นจังหวัดหนึ่งที่ให้การต้อนรับกับนักท่องเที่ยวด้วยความจริงใจและอบอุ่นอย่างดี

โรงงานไทยฮั้วสาขาอุดรถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อไป ค.ศ. 1998 เพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการปลูกสวนยางพาราในพื้นที่นี้ ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้มีพนักงานและคนงานรวมแล้ว 212 คน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ในปี ค.ศ.2000 และ ได้รับ ISO 9001 ในปี ค.ศ.2006

บริษัทไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) ยังได้ขยายโรงงานไทยฮั้วสาขาอุดรธานีแห่งนี้ เพื่อผลิตยางแท่งเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อสนับสนุนสวนยางพาราที่มีอยู่และที่จะเกิดใหม่ในพื้นที่ในปี ค.ศ.2012

 

2,000 tons/month
24,000 tons/year
1,200 tons/month
14,400 tons/year
4,166 tons/month
50,000 tons/year
5,610 tons/month
67,320 tons/year
ผู้ดูแล: 
ที่อยู่: 

บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขา อุดรธานี (UD,US) 148,148/1 ถ.นิตโย ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี, 41130

แผนที่: