สาขาสุราษฏร์ธานี (ST)

รายละเอียด: 

โรงงานไทยฮั้ว สาขา สุราษฏร์ธานี เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งเพาะปลูกยาง ซึ่งโรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำยางและยางแท่ง STR5L เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์จากแหล่งวัตถุดิบ สาขาแห่งนี้มีถังสแตนเลสขนาดใหญ่เพื่อใช้บรรจุน้ำยางจำนวนมากได้ จึงสามารถที่จะแข่งขันกับโรงงานมากมายที่อยู่ในระแวกเดียวกันได้ อีกทั้งยังมีห้องทดลองของตัวเองเพื่อใช้ทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำยางได้ คุณภาพของน้ำยางข้นที่ได้จึงได้มาตรฐานที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ตามมาตรฐานคุณภาพที่ไทยฮั้วได้กำหนดไว้ โรงงานแห่งนี้ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี ค.ศ.2012

2,000 tons/month
24,000 tons/year
ยางแท่ง (STR5L)
334 tons/month
4,000 tons/year
ยางสกิม (Skim Block)
316 tons/month
3,792 tons/year
ผู้ดูแล: 
ที่อยู่: 

บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฏร์ธานี (ST) 27/5 ม.5 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี 84210

โทร: 
0 7727 8495-9
แฟกซ์: 
0 7727 8488
อีเมล: 
แผนที่: