สาขาอุดรธานี (US)

รายละเอียด: 

อุดรธานีเป็นจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 580 กม. ที่อุดมไปด้วยการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างประเพณีลาว และเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีแนวโน้มในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่มีการต้อนรับอย่างจริงใจ โรงงานไทยฮั้วอุดรธานีถูกสร้างขึ้นในปี 1998 เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ของรัฐบาลในการส่งเสริมการปลูกยาง ปัจจุบันโรงงานมีพนักงาน 212 คนและคนงาน โรงงานมี ISO 9002 ได้รับการรับรองในปี 2000 และการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในปี 2006 บริษัท ไทยฮั้วฯ มีการขยายโรงงาน UD การผลิต STR ช่วงต้นของปี 2012

2,000 tons/month
24,000 tons/year
1,200 tons/month
14,400 tons/year
4,166 tons/month
50,000 tons/year
5,610 tons/month
67,320 tons/year
ผู้ดูแล: 
ที่อยู่: 

Thai Hua Rubber PCL. Udonthani Branch 148,148/1 Moo 15 Nittayo Road, Phon Ngam Nong Harn, Udon Thani, 41130 Thailand

แผนที่: