สาขา สังคฤกษ์(RZ)

รายละเอียด: 

โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทางประมาณ 220 ก.ม. โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง จังหวัดระยองนั้นคับคั่งไปด้วยส่วนภาคอุตสาหกรรมและท่าขนส่งต่าง ๆ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบังที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นดีทรอยท์แห่งประเทศไทย โรงงานไทยฮั้ว สาขาระยองนั้นตั้งอยู่ที่ศังคฤกษ์ซึ่งอยู่ใกล้กับ โรงงานไทยฮั้วยางแท่ง (STR) มีพนักงานจำนวนกว่า 200 คน ที่รับมาจากหลากหลายจังหวัด โรงงานแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงานที่เติบโตได้รวดเร็วที่สุดในกลุ่มโรงงานของบริษัทไทยฮั้ว โดยโรงงานได้ผ่านการรับรองตามมาตราฐาน ISO 9002 โดยได้รับการรับรองตั้งแต่ต้นปี ค.ศ.2002 อีกทั้งยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 อีกด้วย

1,594 tons/month
19,128 tons/year
840 tons/month
10,080 tons/year
ผู้ดูแล: 
ที่อยู่: 

บริษัทไทยฮั้วยางพาราจำกัด(มหาชน) สาขาศังคฤกษ์ (RZ)
80/4 หมู่ 1 ต.สำนักทอง อ.เมือง จังหวัดระยอง 21100

อีเมล: 
แผนที่: