ยางแท่งคอมปาวด์

รายละเอียด: 

ความสามารถในการตรวจวัดและควบคุมสภาพและคุณสมบัติตามมาตรฐานของยางแท่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมยางพารา ปริมาณความต้องการของยางประเภทนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นยางที่ง่ายต่อการควบคุมคุณภาพและเป็นวัตถุดิบที่ง่ายต่อการนำไปผลิตและแปรรูปต่อ  ยางแท่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ STR10 STR20 STRxL และ STR CV โดยแตกต่างกับไปตามตัวแปรด้านการควบคุมการผลิต กรรมวิธีในการควบคุมประสิทธิภาพการผลิตของเราเริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบโดยใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบในห้องทดลองซึ่งจะทำให้มาตรฐานการผลิตของเราตรงตามความต้องการของการส่งออก

คุณภาพ: 

STR 10, STR 20, STR 10 CV 60, STR 20 CV 60 STR 5L, STR XL

บรรจุภัณฑ์: 

ขนาด 33.33 ก.ก. และ 35 ก.ก. สำหรับลูสเบลล์ / ชริงแล็บ ฐานรองไม้ / กล่องเหล็ก