วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์: 

เป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์ยางครบวงจร

พันธกิจ: 

ดำเนินธุรกิจยางพาราและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องชั้นนำของโลก ที่เน้นประสิทธิภาพ และคุณภาพ โดยคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหลักสำคัญ ด้วยระบบการจัดการที่มีคุณภาพสากลและคำนึงถึงสภาพแวดล้อม