ศูนย์บริหารธุรกิจการค้า

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายศูนย์การบริหารทางการค้า
ผู้จัดการฝ่ายเอกสารส่งออก
ผู้จัดการฝ่ายสต็อก