สาขาระยอง (RX)

รายละเอียด: 

โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทางประมาณ 162 ก.ม. โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง จังหวัดระยองนั้นคับคั่งไปด้วยส่วนภาคอุตสาหกรรมและท่าขนส่งต่าง ๆ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบังที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นดีทรอยท์แห่งประเทศไทย โรงงานไทยฮั้ว สาขาระยองนั้นตั้งอยู่ที่ศังคฤกษ์ซึ่งอยู่ใกล้กับ โรงงานไทยฮั้วยางแท่ง (STR) มีพนักงานจำนวนกว่า 100 คน ที่รับมาจากหลากหลายจังหวัด โรงงานแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงานที่เติบโตได้รวดเร็วที่สุดในกลุ่มโรงงานของบริษัทไทยฮั้ว 

1,000 tons/month
12,000 tons/year
ผู้ดูแล: 
ที่อยู่: 

บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขา เมืองระยอง (RX) 85/1 หมู่ 5 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทร: 
0 3894 7759
แฟกซ์: 
0 3894 7758
อีเมล: 
แผนที่: