สาขา บางกล่ำ (BK)

รายละเอียด: 

โรงงานไทยฮั้ว สาขา บางกล่ำ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992  ปัจจุบันมีพนักงานรวมแล้วกว่ากว่า 170 คน โรงงงานแห่งนี้เป็นสาขาแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ช่วงปลายปี ค.ศ. 1999 โดยยังคงรักษามาตรฐานอันสูงเพื่อที่จะให้ผ่านการรับรองนี้อย่างต่อเนื่อง สถานที่ตั้งของโรงงานอยู่ที่ อ.บางกล่ำ ซึ่งมีความสำคัญเทียบเคียงรองลงมาจากอ.หาดใหญ่ โดยมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 900 ก.ม.

3,600 tons/month
43,200 tons/year
STR 5L
960 tons/month
11,520 tons/year
Skim Block
432 tons/month
5,184 tons/year
ผู้ดูแล: 
ที่อยู่: 

บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขา บางกล่ำ (BK) 5 ม.10 ถ.เอเซีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

โทร: 
0 7432 8886-90
แฟกซ์: 
0 7432 8889
อีเมล: 
แผนที่: