คุณกรกฏ กิตติพล

ฝ่ายขายต่างประเทศและในประเทศ: 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

โทร: 
+66(0) 2274 0471-7 ext. 742
เบอร์ภายใน: 
+66(0) 2274 0239
โทรศัพท์มือถือ: 
+66(0)8 3011 1100
อีเมล: