คุณเปรม ปานเดย์

ฝ่ายขายต่างประเทศและในประเทศ: 
ผู้จัดการแผนก (Overseas Markets)

โทร: 
+66(0) 2274 0471-7 ext. 701
โทรศัพท์มือถือ: 
+66(0)65-2383938
อีเมล: