คุณอนุวัตร ศรีพลอย

ผู้จัดการโรงงาน: 
ผู้จัดการโรงงานสาขาพิษณุโลก (PL)