คุณพิชัย ชาสวัสดิ์

ผู้จัดการโรงงาน: 
ผู้จัดการโรงงานสาขาศังฤกษ์ (RZ)

โทร: 
0 3863 4508-9
แฟกซ์: 
0 3863 4506