คุณปราณี แสงประสิทธิ์

ฝ่ายขายต่างประเทศและในประเทศ: 
ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด

โทร: 
+66(0) 2274 0471-7 ext. 722
เบอร์ภายใน: 
+66(0) 2274 1919
โทรศัพท์มือถือ: 
+66(0)8 1929 3715
อีเมล: