คุณสวัสดิ์ พลวัฒนกุล

ผู้จัดการโรงงาน: 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ(กลุ่มยางแผ่น) / ผู้จัดการโรงงานสาขากระบี่ยางแผ่น(KR) / ผู้จัดการโรงงานสาขาเมืองระยอง(RX)

โทร: 
0 7569 4158-60
แฟกซ์: 
0 7569 4160