คุณยิว คอง ฮิง

คณะกรรมการบริหาร: 
ผู้อำนวยการ การตลาดผลิตภัณฑ์
ฝ่ายขายต่างประเทศและในประเทศ: 
ผู้อำนวยการสายการตลาด

โทร: 
+66(0) 2274 0471-7 ext. 748
เบอร์ภายใน: 
+66(0) 2274 0481
โทรศัพท์มือถือ: 
+66(0)8 1812 5901
อีเมล: 

konghing [at] thaihua.com