คุณจันทร์จรี แซ่ลิ่ว

ผู้จัดการโรงงาน: 
ผู้จัดการโรงงานสาขาบุรีรัมย์(ฺBR)