คุณคุณากร กิตติพล

ผู้จัดการโรงงาน: 
ผู้จัดการโรงงานสาขากระบี่น้ำยาง (KL)

โทร: 
0 7569 4260