บมจ.ไทยฮั้วฯ สาขาสกลนครเข้าร่วมประชุมด้านความปลอดภัย และร่วมกิจกรรม “พลเมืองดี วินัยเด่น”

Detail: 
 
วันที่ 16 กันยายน 2560 นายมงคลเดช ชาตานันท์ (หัวหน้าแผนกบุคคล) เข้าร่วมประชุมด้านความปลอดภัย จป.ภาคอีสานตอนบน ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และร่วมกิจกรรม “พลเมืองดี วินัยเด่น” ตามแนวคิด STAR STEMS
 
Update date: 
11/10/2017