บมจ.ไทยฮั้วฯ สาขาสุราษฎร์ธานี ทำความสะอาด สำนักสงฆ์ช่องขี้เหล็ก เนื่องในเทศกาลวันสารทเดือนสิบ

Detail: 
บมจ.ไทยฮั้วฯ สาขาสุราษฎร์ธานีพัฒนาพื้นที่และทำความสะอาด สำนักสงฆ์ช่องขี้เหล็ก ม.5 ต.สินเจริญ อ.พระแสง เนื่องใน งานทำบุญเทศกาลวันสารทเดือนสิบ
Update date: 
11/10/2017