บมจ.ไทยฮั้วฯ สาขาสุราษฎร์ธานี มอบชุดกีฬาฟุตบอลแก่ สถานีตำรวจภูธรพระแสง เนื่องในการแข่งขันงานกีฬาวันตำรวจ ประจำปี 2560

Detail: 
บมจ.ไทยฮั้วฯ สาขาสุราษฎร์ธานี มอบชุดกีฬาฟุตบอลแก่ สถานีตำรวจภูธรพระแสง เนื่องในการแข่งขันงานกีฬาวันตำรวจ ประจำปี 2560
Update date: 
11/10/2017