สาขา ระยองแกลง (RYL)

รายละเอียด: 

โรงงานแห่งใหม่ในเครือไทยฮั้ว โรงงานระยอง แกลง ปัจจุบันกำลังทำการปรับปรุงทั้งส่วนของระบบโครงสร้างและเครื่องจักรทีใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของไทยฮั้ว มีแทงค์บรรจุน้ำยางขนาด 4,000 ตัน  โรงงานแห่งนี้ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในครึ่งปีหลังของปี 2013

ที่อยู่: 

โรงงานไทยฮั้ว ยางพารา สาขา ระยองแกลง (RYL)
167 หมู่13 ต.กระแสบน, อ.แกลง, จ.ระยอง 21110

โทร: 
0 3802 0550-1
อีเมล: