ยางแผ่นรมควัน (RSS)

รายละเอียด: 

ยางแผ่นรมควันถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขความบริสุทธิ์และความยืดหยุ่นของยาง  โดยแบ่งออกเป็น 5 เกรด ตั้งแต่ RSS 1 ถึง RSS 5 ความแตกต่างของยางแผ่นแต่ละเกรดได้มาจากคุณสมบัติของน้ำยางที่นำมาผลิตเป็นยางแผ่นดิบ ยางแผ่นได้ผ่านการคัดสรรและรมควันแปรรูปภายใต้เงื่อนไขเวลาและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการรับรองว่ายางแผ่นรมควันที่ได้ออกมาจะมีมาตรฐานที่ดีและไม่มีข้อบกพร่อง 

การแบ่งเกรดยางแผ่น หลักๆ จะใช้การจำแนกด้วยสายตาจึงอาจมีความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์อาจมีมาตรฐานที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่วางเอาไว้บ้าง  ดังนั้น ไทยฮั้วฯ จึงให้ความสำคัญอย่างมากต่อการจัดฝึกอบรมพนักงานที่ทำหน้าที่คัดเกรดของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการการันตีว่ามาตรฐานยางแผ่นที่ผลิตโดยโรงงานของเรามีมาตรฐานอันเดียวกัน 

คุณภาพ: 

RSS 1, RSS 2, RSS 3, RSS 4, RSS 5

บรรจุภัณฑ์: 

ปริมาณ 30 ก.ก. 33.33 ก.ก. 35 ก.ก. บรรจุในถุงโพลีเอตเทอร์ลีนบนพาลเล็ตไม้ /ลูสเบลล์ หรือ 60 ก.ก. 90 ก.ก. 111.11 ก.ก. ห่อและทาเคลือบด้วยแป้งทำเป็นยางลูกขุน

กรรมวิธีการผลิตยางแผ่นดิบรมควัน (RSS)

กระบวนการผลิต: 

เราทำการเก็บ “วัตถุดิบ” จากเกษตรกร โดยยางแผ่นที่ได้มาเราต้องนำเข้าสู่วิธีการรมควัน และทำให้แห้ง เพื่อกำจัดความชื้น และสิ่งเจือปน

กรรมวิธีการผลิตยางแผ่นเริ่มจากการทำความสะอาด โดยยางแผ่นจะจมลงก้นถัง จากนั้นจะใช้สบู่ในการซักฟอก และส่งต่อไปยังเครื่องทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก

หลังจากนั้นจึงนำมาแขวนบนไม้แขวนที่ทำด้วยไม้ไผ่ให้แห้ง และนำไปเข้าเตาอบ ซึ่งมีปริมาตรความกว้าง 4 ม. ความยาว 8 ม. และความสูง 6 ม. และใช้เวลาในการอบราว 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นยาง

เตาอบได้รับความร้อนมาจากการเผาไม้ยางเก่าๆ โดยอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาอยู่ที่ประมาณ 70˚c

หลังจากเสร็จสิ้นการรมควัน ยางแผ่นจะมีความโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งเป็นการง่ายต่อการขจัดสิ่งเจือปน ยางแผ่นรมควันสามารถจำแนกออกเป็น 5 เกรด คือ RSS1 RSS2 RSS3 RSS4 RSS5 ตามมาตรฐานความบริสุทธิ์ ความยืดหยุ่น สี ฯลฯ

สำหรับการทำบรรจุภัณฑ์แบบ “เบลล์ หรือ ลูกขุน” เริ่มโดยนำยางแผ่นเข้าไปอัดในเครื่องไฮดรอลิกรูปทรงลูกเต๋าขนาด 60 x 60 ซม. น้ำหนักลูกละ 111.11 ก.ก. ซึ่งตรงตามมาตรฐานการส่งออก

สำหรับบรรจุภัณฑ์แบบ “ชริง แล็บ” ทำได้โดยนำยางแผ่นซ้อนทำกันอย่างง่ายๆ และห่อหุ้นด้วยพลาสติก ขนาด 35 ก.ก./ เบลล์ และนำไปจัดเรียงบนพาลเลต 36 เบลล์/พาลเลต น้ำหนักต่อพาลเลต 1,260 ก.ก.

ยางแผ่นลูกขุนจะถูกทาด้วยแป้งสีขาวซึ่งมีส่วนผสมของคีโรโซอีน และแคลเซียมคาร์บอเนตโดยการทาด้วยแป้งจะช่วยให้: * ป้องกันยางเหนียวติดกัน * ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย * ง่ายต่อการทำสัญลักษณ์สินค้าตามความต้องการผู้ซื้อ

ยางแผ่นที่ทำการแปรรูปเสร็จแล้วจะอยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ดังนี้: "เบลล์" คือ เป็นก้อนลูกขุนที่ทาด้วยแป้งสีขาว และเขียนทับด้วยสัญลักษณ์การขนส่ง "ชริง แล็บ"เป็นยางแผ่นรมควันที่ไม่ได้ทาด้วยแป้งขาว แต่ห่อด้วยแผ่นพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันความชื้นระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ยังมีการบรรจุด้วย "พาลเลตเหล็ก" หรือ "การแพ็คอย่างดี"